EU Projects

EU Projects


Quantum Blockchains Sp. z o.o. implements the Polish Technological Bridges Project
co-financed by the European Regional Development Fund

Quantum Blockchains Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie
wprowadzania usług Spółki na rynek singapurski, skutkujące opracowaniem
strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W
wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej usług
oferowanych przez Spółkę na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN
Nr Umowy: UG-PMT/3184/3N/2021-SIN
The Company Quantum Blockchains Sp. z o.o. implements project No. POPW.01.01.02-06-0031/21-00, entitled: “Development and market implementation of innovative products and services in the field of quantum cryptography related to the concept of a Quantum Blockchain System” 

under the Operational Program – Eastern Poland 2014-2020, Priority Axis I: Entrepreneurial Eastern Poland, Activities 1.1 Starting platforms for new ideas, Sub-measures 1.1.2 Development of startups in Eastern Poland.

  • Project goals: The project’s main goal is the development of products and services related to innovative technology in the field of quantum cryptography under the name of Quantum Blockchain. The essence of this technology is the ability to construct IT solutions capable of such a level of data security that will eliminate the risks resulting from the currently emerging quantum computers. In particular, the company’s solutions allow you to secure Blockchain-class systems.
  • Planned effects: The most important result planned to be achieved as a result of the project will be the introduction of solutions from the field of quantum cryptography, in particular related to Blockchain class solutions.
  • Project value: 1 196 705.75 PLN
  • Contribution of European Funds: 1 000 000,00 PLN
  • Implementation period: 01/10/2021 – 31/12/2022